Menu

Prindërit

Fëmijët me prindër të divorcuar obezë

Fëmijët me prindër të divorcuar kanë më shumë gjasë të jenë obezë.

femijet me prinde te divorcuar

TE TJERA

Me Shume Ne politiko