Menu

Posta kërkon nga Qeveria shlyerjen e borxhit në vlerë afër 5 milionë euro

Menaxhmenti i Postës së Kosovës i është drejtuar me një shkresë Qeverisë së Kosovës, javën e kaluar, që në përputhje me ligjin ta shlyejë sa më shpejt borxhin në vlerë prej rreth 5 milionë euro.

posta

Menaxhmenti i Postës së Kosovës i është drejtuar me një shkresë Qeverisë së Kosovës, javën e kaluar, që në përputhje me ligjin ta shlyejë sa më shpejt borxhin në vlerë prej rreth 5 milionë euro.

Sipas PTK-së  ky borxh është krijuar për shkak se Qeveria nuk ka rimbursuar humbjet që ka pësuar Posta gjatë ofrimit të shërbimit universal postar nga viti 2013 e deri më sot.

“Këtë shërbim Posta është e obliguar të kryej në tërë territorin e Kosovës, pavarësisht humbjeve, ndërkaq Qeveria është e obliguar me ligj të mbulojë humbjet financiare.  Gjatë ofrimit të këtij shërbimi, Posta e Kosovës ka krijuar më shumë shpenzime se sa të hyra për shkak të tarifave të ulëta për të dërguar dërgesat. Letra e thjesht për 0.40 euro duhet të dërgohet në fshatrat më të thella të Kosovës”.

“Mbulimin e humbjeve prej 4,947,097.18 euro ndërmarrja publike Posta e Kosovës është duke e kërkuar nga Qeveria për vite me radhë.  Humbjet financiare në shërbimin universal postar janë konfirmuar edhe nga organe kompetente siç janë Përmbaruesi Privat, Gjykata Themelore në Prishtinë, Auditori i Jashtëm si dhe ARKEP (Autoriteti Rregullativ i Komunikimit Elektronik dhe Postar)”, thuhet në komunikatë.

Posta ka kërkuar nga ekzekutivi që brenda muajit gusht të shlyej borxhin ndaj Postës sepse sipas tyre, nuk ekziston asnjë arsye për zvarritje të mëtejme

Artikuj Te Ndryshem

Fjala Jote

Dergo Pergjigjen

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*