Menu

Rajon

10 gra të vrara nga dhuna në familje

Shqipëri: 10 gra të vrara si pasojë e dhunës në familje në vitin 2017.

rrahja grua

TE TJERA

Me Shume Ne politiko