Menu

Music

The Beatles “arrijnë” në Siberi

Në kampusin e një universiteti të Siberisë, është vendosur një skulpturë e re që paraqet parakalimin e anëtarëve të grupit The Beatles, rrugën e famshme Abbey të Londrës.

The Beatles

Me Shume Ne politiko