Menu

ARTE

Dostojevski: Çfarë të bëjë romancieri me njerëzit ordinerë?

Shkrimtarët në romanet dhe novelat e tyre përpiqen në pjesën më të madhe të marrin tipa të shoqërisë dhe t’i paraqesin ata në mënyrë të figurshme dhe artistike,- tipa që në realitet hasen rrallë tërësisht dhe të cilët janë pothuajse më realë se vetë realiteti.

oihujfhgc

Me Shume Ne politiko